​Embedded computer systemer

Instrumeter A/S tilbyder embedded computer systemer til den danske industri.

Begrebet Embedded Computer Systems dækker over computer systemer, der er indbygget i noget andet –det være sig i en maskine, i et køretøj eller i en anden komponent.

Vi producerer hardwaren og sørger for at tilpasse den enkelte løsning efter den enkelte kundes behov. Vores arbejdsområde ligger i kommunikationssnitfladen mellem mennesket og maskinen – også kaldet Human Machine Interface (HMI).

Kommunikation mellem menneske og PC

Instrumeter udvikler og producerer kundespecifikke computerløsninger, der varetager kommunikationen mellem maskine og menneske.

Vi tilbyder blandt andet:

​​

​Så leder din virksomhed efter en kompetent partner, når det kommer til outsourcing af elektronik, kan I drage økonomisk fordel af at vælge Instrumeter.

Kontakt Instrumeter A/S

Ønskes yderligere information kan vi træffes på tlf. 45 50 58 10.

Vi tilbyder løsninger til industrien i hele Danmark.

​Instrumeter A/S | Toftebakken 7 | 3460 Birkerød | Denmark | Phone +45 45 50 58 10 | Fax. 45 5​0 58 11 | mail@instrumeter.dk. | VAT 16992135